Chat with us, powered by LiveChat

InBody w Rehabilitacji

MEDYCZNE WYKORZYSTANIE INBODY 770 W REHABILITACJI

    

Pomiar składu ciała jest stosowany w klinikach rehabilitacji czynnościowej, klinikach sportowych oraz rehabilitacji ortopedycznej. Segmentalny rozkład beztłuszczowej masy ciała, tkanki tłuszczowej, masa mięśniowa to najważniejsze parametry monitorowane w rehabilitacji. Stanowią istotny czynnik motywacyjny do dalszego wysiłku oraz do poprawności i kontroli w monitorowaniu postępów leczenia.

Dokładny pomiar poszczególnych segmentów ciała pacjenta, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, umożliwia wdrożenie odpowiedniej formy i intensywności rehabilitacji.

W zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć, regularne powtarzanie badania daje możliwość bieżącej kontroli efektów sportowych i terapeutycznych. Często stosowane formy terapii zakładają również monitorowanie segmentalnego składu ciała jeszcze przed zastosowanym leczeniem inwazyjnym w celu uzyskania zwiększenia masy mięśniowej przed zabiegiem lub po nim.

Efekty rehabilitacji kontynuowanej po zabiegu mogą okazać się korzystniejsze niż u osoby nie aktywowanej przez formy treningowe. Jedną z ważniejszych analiz może być obserwacja symetrii i asymetrii w kończynach górnych i dolnych oraz ogólnych zmian zachodzących pod wpływem terapii.

Parametry ważne w badaniach:

 • segmentalna beztłuszczowa masa mięśniowa (5 segmentów – tułów, kończyny górne, kończyny dolne)
 • segmentalna masa tkanki tłuszczowej
 • procentowa zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie
 • beztłuszczowa masa ciała
 • poziom lub obszar trzewnej tkanki tłuszczowej
 • ilość białka i substancji mineralnych
 • kontrola tkanki mięśniowej
 • kontrola postępów w historii badań do monitorowania zmian
 • obrzęki segmentalne
 • wskaźnik obrzęków
 • obwody segmentalne